Shandong Topower Pte Ltd.

CYNNAL A CHADW

Amser segur lleiaf, cynhyrchiant uchaf
Gydag arbenigedd prosiect byd-eang Topower mewn arwain safleoedd diwydiannol, mae ein dulliau cynnal a chadw yn naturiol o safon fyd-eang, yn eang, a gellir eu teilwra i'ch anghenion. Trwy leoli'n strategol yn y ganolfan gwasanaeth atgyweirio, rydym yn sicrhau ein bod yn darparu peiriannau a gweithlu i'n cwsmeriaid pan fydd ei angen arnynt fwyaf.
Er mwyn galluogi ein cwsmeriaid i ganolbwyntio ar eu prosesau craidd, mae Topower yn darparu gwaith cynnal a chadw gwrthsafol rheolaidd a rhagfynegol ac ymateb cyflym i argyfyngau o gwmpas y cloc. Mae rhai enghreifftiau o'n pecynnau gwasanaeth cynnal a chadw gwerthfawr yn cynnwys: cau gwasanaethau cynnal a chadw i sicrhau'r cynhyrchiant mwyaf posibl ym mhob diwydiant cwsmeriaid, neu systemau rheoli gweithredu a sefydlwyd mewn cydweithrediad â gweithfeydd castio haearn i wneud y siop gastio yn ddi-bryder.


Amser post: Mawrth-10-2021