Shandong Topower Pte Ltd.

RHEOLI ANSAWDD

Ennill ymddiriedaeth: mae safonau ansawdd llym yn dod â'r gorau i chi
Mae Topower wedi sefydlu enw da am ddeunyddiau gwrthsafol perfformiad uchel, a sylw i reoli ansawdd fu'r prif allwedd i lwyddiant ein leininau anhydrin ar wefannau cwsmeriaid ledled y byd erioed.
Yng nghyfleusterau rheoli ansawdd ein rhwydwaith ffatri anhydrin ardystiedig ISO, rydym yn gweithredu gweithdrefnau profi llym o'r deunyddiau crai a dderbynnir i'r cynhyrchion gorffenedig a gludir.
Mae profi ein cynnyrch sy'n canolbwyntio ar gymwysiadau yn bwysig iawn er mwyn sicrhau bod ein prosesau'n cael eu cydgysylltu'n agos â'n cwsmeriaid, gan gynnwys profion arferol ar gyfer:

♦ slag haearn
♦ Alwminiwm tawdd
♦ Spalling
♦ Effaith CO
♦ Sgraffinio

Mae profi gosod yn elfen allweddol arall o'n hathroniaeth rheoli ansawdd, sy'n berthnasol i bob dull o gastio, paentio i chwistrellu concrit.
Mae Topower wedi cynnal profion trylwyr i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu cynhyrchion anhydrin y maent yn ymddiried ynddynt i gwsmeriaid sy'n arwain y diwydiant.


Amser post: Mawrth-10-2021